Diepreiniging

  • COATEQ SF-20® is een gebruiksklare, reukloze, transparante diepreiniger;
  • geschikt voor zwaar vervuilde vloeren en wanden welke verontreinigd zijn met oliën (koolwaterstoffen); ook geschikt voor het verwijderen van rubber en het diepreinigen van (voegen van) toiletvloeren;
  • eventueel toepasbaar op - met olie vervuilde - grond (zand);
  • COATEQ SF-20® bevat geen oplosmiddelen en fosfaten en bereikt vanwege een extreem lage viscositeit die plaatsen, waar andere reinigingsmiddelen tekortschieten;
  • COATEQ SF-20® overtuigt door bijzondere natuurlijke en praktische eigenschappen en is daardoor in velerlei gebieden inzetbaar, zoals op allerlei betonsoorten en steensvloeren;
  • COATEQ SF-20® bevat geen schadelijke inhoudsstoffen en vergt geen bijzondere gebruiksvoorschriften.

Beschrijving